Historie en ontstaan

Ontstaan

In de map met aantekeningen van de toenmalige secretaris kom ik notulen tegen van een vergadering op 29 december 1976 waarvan de eerste regels luiden: De vereniging werd opgericht 26 april 1976, en kreeg de naam: “Centrale Schaatstraining Vriezenveen” (afgekort C.S.V.). Alvorens dit werkelijkheid werd, gingen diverse vergaderingen vooraf, die gehouden werden in de kantine van ijsclub Eendracht (bij de skeelerbaan) zo luidt de letterlijke tekst. De eerste informatie over schaatstraining werd gegeven door trainer Jan de Jong van ijsclub “Twente” uit Almelo.

De eerste schaatstrainer in dienst van C.S.V. was dhr. Roelof Eshuis uit Hardenberg. Op een uitnodigingsavond waarbij Roelof Eshuis aanwezig was gaven zich 33 personen op en de contributie werd bepaald op fl. 65, = per jaar. Op 1 mei van dat jaar werd gestart met inning van de contributie en daarbij bleek dat 18 leden hadden betaald en er alweer 15 leden afvielen. In het verdere verloop van het seizoen vielen er nog 3 leden af zodat uiteindelijk maar 15 leden overbleven waarmee de training op 18 mei 1976 werd gestart. Door de vele afvallers zat het bestuur wel met een financieel probleem, maar dit werd opgelost door een extra verhoging v.d. contributie van fl. 55,=.

Het is bij het lezen van de oude notities, nota’s en rekeningen niet duidelijk geworden wie toen in het bestuur zaten. Het spaarbankboekje uitgegeven op 5 mei 1976 staat op naam van E.J. Ensing en is later veranderd in E. Folbert. Verder kom ik dan nog een rekening tegen van een advertentie in de Vriezenveense Courant van oprichting schaatsploeg op naam van M. Schmiet, maar 1976. De leden van de toenmalige vereniging kwamen uit verschillende natuurijsverenigingen, namelijk de Eendracht, Vooruit uit Vriezenveen en Volharding uit Westerhaar. Deze verenigingen hebben C.S.V. laten ook een aantal jaren financieel ondersteund. Dit gebeurde na een gezamenlijke vergadering met de besturen van de 3 ijsclubs met het bestuur van C.S.V. ondergetekende was toen ook inmiddels de vereniging binnengestapt en heeft toen als actief trainend lid een groot deel van de organisatie op zich genomen. Dit gebeurde in het seizoen 1979 / 1980, vanaf die tijd zijn alle gegevens nog bekend.

Na een aantal seizoenen onder Roelof Eshuis getraind te hebben wilde de groep, die inmiddels flink was gegroeid, 2x in de week trainen zowel zomers als ‘s winters. Daar dit toen niet te realiseren was met dhr. Eshuis werd er naar een andere trainer uitgekeken. Theo de Wals uit Enschede kwam voor Roelof Eshuis in de plaats. De vereniging heeft toen een grote bloei periode doorgemaakt wat mede werd veroorzaakt doordat jeugd en senioren in aparte groepen werden getraind waardoor meer aanvoer van jeugdleden ontstond. In de glorie periode had C.S.V. 3 trainers, namelijk:

 • Theo de Wals, voor de oudere junior vanaf A t/m Senior.
 • Aaldert Pol (in 1982 geslaagd als trainer) junioren C en B.
 • Bernadette Lubbers (als JSL’er) Pupillen.

In deze periode werden er veel activiteiten ondernomen, zoals het houden van een ‘potgrondactie’ en het organiseren van trainingskampen naar bijvoorbeeld Tecklenburg.

De jeugdsubsidie die werd verstrekt door de gemeente aan leden van verenigingen tot 18 jaar, werd toen nog aangevraagd via ijsclub Volharding in Westerhaar. C.S.V. kon dit toen nog niet omdat wij geen officiële vereniging waren. Onze penningmeester, Aaldert Pol, leverde de gegevens kant en klaar aan voor het bestuur van Volharding die na getekend te hebben dit weer doorstuurde naar het Gemeente Bestuur. In omgekeerde volgorde kwam dan het bedrag weer ten goede aan onze vereniging. Dit ging zo een aantal jaren door totdat ijsclub Volharding ook voor haar eigen jeugdleden subsidie ging aanvragen waardoor wij buiten de boot dreigden te vallen.

De officiële start

Na enkele vergaderingen en veel overleg werd er door een aantal leden besloten om toch maar een erkende vereniging te worden. Dit betekende o.a. Statuten aanvragen bij de KNSB en een bestuur vormen. Statuten officieel door een notaris laten bekrachtigen en weer ter goedkeuring terug sturen naar de KNSB en inschrijving in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel. De statuten zijn opgemaakt door notaris Holtman te Vriezenveen (kosteloos) en wel op 6 juni 1990 en door de KNSB goedgekeurd en op 3 juli 1990 officieel ingeschreven via het gewest Overijssel. Het dagelijks bestuur bestond toen uit:

 • Voorzitter: Bert Schurink – Almelo
 • Secretaris: Erik Pol – Vriezenveen
 • Penningmeester: Aaldert Pol – Vriezenveen
 • Leden: Jan Willem Aman –Vriezenveen
 • Bernadette Strokappe-Lubbers – Nijverdal

Huidige vereniging

Door voor deze oplossing te kiezen is Centrale Schaatstraining Vriezenveen uitgegroeid tot de vereniging die jullie tot op dit moment kennen. Het huidige bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter: Martin Bunt - Vriezenveen (Geert Berkhof = afgetreden)
 • Secretaris: Rina van Munster – Vriezenveen
 • Penningmeester: Aaldert Pol – Vriezenveen
 • Anneke Dekker – Almelo
 • Mijnt Kruiskamp – Vriezenveen (opvolger van Jenny Kruiskamp)
 • John Brinkman – Aadorp (opvolger van Margreet de Jonge)

Door voor deze oplossing te kiezen is Centrale Schaatstraining Vriezenveen uitgegroeid tot de vereniging die jullie tot op dit moment kennen.

Verder zijn er binnen de vereniging commissies voor het organiseren van activiteiten, het werven van sponsoren, kascommissies en dergelijke.